Kadıköy Emin Ali Paşa Caddesi - Mehmet Şevki Paşa Caddesi Bahçeler Arası Sokak Kesişimi (I.Etap)
Proje  Kadıköy Emin Ali Paşa Caddesi - Mehmet Şevki Paşa Caddesi Bahçeler Arası Sokak Kesişimi Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi (I.Etap)
Yer İstanbul/Türkiye
İdare
Tarih